Nakládání s odpady ve Ždírci nad Doubravou edit delete


PROVOZNÍ DOBA


Sběrný dvůr a kompostárna
                duben-říjen            listopad-březen
Pondělí    13.00 – 17.00          13.00 – 16.00
Středa      13.00 – 17.00          13.00 – 16.00
Pátek       13.00 – 17.00           13.00 – 16.00
Sobota     08.00 – 11.00           08.00 – 11.00

Zodpovědné osoby: Pavel Vosecký - 771 180 231, František Suchý - 777 834 172

Ukládání výkopové zeminy
Na úložiště zeminy u ČOV po předchozí domluvě 
na tel.: 569 694 023 a 608 320 077.

Stavební odpad
Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MÚ, 
tel.: 569 694 023, 569 694 024, 608 320 077, 602 493 451.

Přistavení kontejnerů na objemný odpad edit delete

Od 17.10. do 31.10. budou přistaveny v místních částech Ždírec n. D. velkoobjemové kontejnery na objemný odpad.
15.10.2014, Bohumír Nikl, rubrika Nakládání s odpady

Společný sběr starého papíru má své výsledky edit delete

V letošním roce proběhlo již 8. kolo společného sběru papíru města Ždírec n. D. a ZŠ a MŠ Ždírec n. D. Celkem se nasbíralo 37.144 kg starého papíru.
7.10.2014, Bohumír Nikl, rubrika Nakládání s odpady

Ždírec n. D. získal osvědčení o úspoře emisí edit delete

Ždírec n. D. získal osvědčení o úspoře emisí za rok 2013 od společnosti EKO-KOM.
15.7.2014, Bohumír Nikl, rubrika Nakládání s odpady

Město Ždírec n. D. recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí edit delete

Loni občané odevzdali k recyklaci 105 televizí, 43 monitorů a 1410 kg drobného elektra.
30.6.2014, Bohumír Nikl, rubrika Nakládání s odpady

Sběr starého papíru proběhne ve středu 15. ledna edit delete

První kolo sběru starého papíru v letošním roce proběhne ve středu 15. ledna.
13.1.2014, Bohumír Nikl, rubrika Nakládání s odpady

Provozní doba na sběrném dvoře edit delete

Změna provozní doby na sběrném dvoře.
11.12.2013, Bohumír Nikl, rubrika Nakládání s odpady

Svoz bioodpadu edit delete

Svoz bioodpadů bude proveden v pondělí 9.12.2013.
3.12.2013, Bohumír Nikl, rubrika Bioodpad