Právní předpisy města

Seznam platných vyhlášek k 1. lednu 2024

Seznam platných vyhlášek k 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 6/2023, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 2/2022, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Ždírci nad Doubravou a místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 5/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 5/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - Příloha č. 1

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 3/2023 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 O poskytování účelově vázaných úvěrů z Fondu rozvoje bydlení


Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 1/2015

Nařízení města Ždírec nad Doubravou č. 2/2013 kterým se vydává tržní řád

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 7/2011 o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 5/2009 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 3/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Nařízení Města Ždírec nad Doubravou č. 2/2009


Sbírku právních předpisů naleznete také na následujícím odkaze:

 Sbírka právních předpisů