CzechPOINT

czechpoint-logoOvěřené výpisy z centrálních registrů:

  • katastr nemovitostí
  • obchodní rejstřík
  • živnostenský rejstřík
  • rejstřík trestů
  • rejstřík řidičů

Výpisy jsou zhotovovány na počkání. Pracoviště CzechPOINTu se nachází v řízemí a je bezbariérově přístupné, možnost parkování přímo u budovy městského úřadu. 

Provozní doba pracoviště CzechPOINT je shodná s provozní dobou městského úřadu.

Ceny výpisů:

  • výpis z rejstříku trestů: 100,- Kč
  • ostatní výpisy: první stránka 100,- Kč
  • každé další stránky 50,- Kč