Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.
Úplný oficiální název povinného subjektu
Město Ždírec nad Doubravou
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost


Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§1, §2
3.
Popis organizační struktury povinného subjektu
starosta, místostarosta

Městký úřad:
1.  oddělení hospodářsko - správní
2.  odělení výstavby města

Organizační složky města:
1.  Pečovatelská služba
2.  Služby města Ždírec nad Doubravou
3.  Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou
4.
Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis

adresa: Školní 500, Ždírec nad Doubravou,CZ-582 63

telefon: 569 694 433
fax: 569 694 533
e-mail: mesto@zdirec.cz
web: http://www.zdirec.cz

úřední hodiny: Po, St: 8:00 - 17:00, (Út, Čt: 8:00 - 15:00, Pá: 08:00 - 13:45 (naléhavé a neodkladné případy)


5.
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1120817319/0800
6.
Identifikační číslo organizace (IČO)
00268542
7.
Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00268542
8.
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
viz sekce Poskytování informací
a sekce Rozpočet města
9.
Místo a způsob, jak získat příslušné informace
osobně, poštou:
Městský úřad, Školní 500, 582 63  Ždírec n.D.
elektronicky: mesto@zdirec.cz, www.zdirec.cz
ISDN: kg2bqmn
10.
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
viz bod 9.
11.
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech
viz bod 9.
12.
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře
viz bod 9.
13.
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

14.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
viz sekce Vyhlášky, poplatky
15.
Sazebník úhrad za poskytování informací
viz sekce Vyhlášky, poplatky
16.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
iz sekce Poskytování informací dle zákona
č. 106/99  Sb.
Závěrečný účet města Ždírec n.D. za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010 - zákon č.106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2009 - zákon č.106/99 Sb.
17.
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou