Místní části

Benátky

pošta: 582 63 Ždírec nad Doubravou
počet obyvatel: 151 (stav k 31.12.2022)
velikost katastrálního území: 164 ha
občanská vybavenost: smíšená prodejna – 1x, pohostinství – 1x, sportovní areál
součást města Ždírec nad Doubravou: od roku 1964


Bývaly zde dva hostince, ve kterých byly zároveň prodejny nejnutnějšího zboží a potřeb. V obci bylo několik tkalcovských faktorů a později zde byly postaveny tři menší tkalcovny. Ty byly později združstevněny a provozovatelem se stalo družstvo VZOR Ždírec. Od roku 1931 zde byla nákladní autodoprava. Velmi známé bylo Jandovo kapelnictví, jehož muzikanti vyhrávali spolu s Jandovou kapelou z Kohoutova na všech bálech a pohřbech v okolí.

Benatky-3

Horní a Nový Studenec

Horní Studenec

pošta: 582 64 Horní Studenec
počet obyvatel: 237 (stav k 31.12.2022)
velikost katastrálního území: 602 ha
občanská vybavenost: mateřská škola, smíšená prodejna – 1x, pohostinství – 1x, společenský sál s kapacitou 180 míst, městský hřbitov, pošta - podatelna, sportovní areál
pozoruhodnosti, památky: Gotický jednolodní kostel sv.Václava, vybudovaný kolem roku 1350. V dřevěné roubené zvonici je zavěšen zvon z roku 1583. Obě stavby jsou chráněnou kulturní památkou.
součást města Ždírec nad Doubravou: od roku 1986.


Nový Studenec

pošta: 582 64 Horní Studenec
počet obyvatel: 138 (stav k 31.12.2022)
velikost katastrálního území: 311 ha
občanská vybavenost: občané využívají služeb v Horním Studenci
pozoruhodnosti, památky: Renesanční zámek z roku 1612, postavený na místě tvrze, připomínané roku 1314.
součást města Ždírec nad Doubravou: od roku 1986 (od roku 1961 místní část obce Horní Studenec)

80
73
Muzeum
83

Kohoutov

pošta: 582 63 Ždírec nad Doubravou
počet obyvatel: 99 (stav k 31.12.2022)
velikost katastrálního území: 387 ha
občanská vybavenost: smíšená prodejna – 1x, občané využívají občanskou vybavenost ve Ždírci n.D.
součást města Ždírec nad Doubravou: od roku 1960

Bývaly zde dva hostince-Pátkova Dupanda a Mísařův, pozdější Kubátův. Dále zde byl jeden pekař a krupař, jeden obchod v tzv. Židovně, obuvník, krejčí, zámečník, vykupovač kožek a kapelník. Nejzajímavější z povolání bylo tzv. husactví, které zde provozoval pan Fousek. Spočívalo ve vykupování a prodeji husí z celého širokého okolí, vždy na podzim každého roku. Jinak se na Kohoutově v mnoha chalupách tkalcovalo, jako ostatně skoro všude na Vysočině.

66

Nové Ransko

pošta: 582 63 Ždírec nad Doubravou
počet obyvatel: 94 (stav k 31.12.2022)
velikost katastrálního území: Nové Ransko je součástí k.ú.Ždírec n.D.
občanská vybavenost: dva motely s restaurací
součást města Ždírec nad Doubravou: od roku 1954 (Do roku 1954 bylo Nové Ransko součástí obce Staré Ransko.)

Nové Ransko bylo založeno roku 1835. V sídle je významný podnik Slévárna a modelárna Nové Ransko, dále A-Zmont Chotěboř s.r.o. - kanceláře, výroba, vzorkovna. 

54

Stružinec

pošta: 582 63 Ždírec nad Doubravou
počet obyvatel: 33 (stav k 31.12.2022)
velikost katastrálního území: 411 ha
občanská vybavenost: pojízdná prodejna 1x týdně, železniční zastávka, občané využívají občanskou vybavenost v Údavech.
pozoruhodnosti, památky: zvonička na návsi, obklopená památkově chráněnými lipami, rekreační oblast u rybníku Januš
součást města Ždírec nad Doubravou: od roku 1981 (od roku 1961 místní část obce Údavy)

Stružinec je převážně vesničkou chalupářů a chatařů.

68

Údavy

pošta: 582 63 Ždírec nad Doubravou
počet obyvatel: 91 (stav k 31.12.2022)
velikost katastrálního území: 372 ha
občanská vybavenost: pohostinství se společenským sálem, železniční zastávka, restaurace U Pecinů, sportovní areál Pod lípou, pojízdná prodejna 2x týdně
součást města Ždírec nad Doubravou: od roku 1981

Téměř polovina domů je využívána chalupáři.

69

Ždírec nad Doubravou

pošta: 582 63 Ždírec nad Doubravou
počet obyvatel: 2278 (stav k 31.12.2022)
velikost katastrálního území: 305 ha
občanská vybavenost: základní škola 1.-9.ročník, mateřská škola, další potřebné informace jsou uvedeny v dalších rubrikách stránek města

05-druhaverze
62
28