Rozpočet města

Rok 2024

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 6/2024

 • Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2024 dne 13. června 2024.
 • zveřejněno od 19.6.2024 do 31.7.2025

Závěrečný účet města za rok 2023 (SCHVÁLENÝ) 

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 5/2024

 • Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 5/2024 dne 30. května 2024. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 734 490,03 Kč.
 • zveřejněno od 3.6.2024 do 31.7.2025

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 4/2024

 • Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 4/2024 dne 9. května 2024. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu města se navyšují o 767 819,80 Kč (dle přílohy).
 • zveřejněno od 14.5.2024 do 31.7.2025

Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2023 (NÁVRH)

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 3/2024

 • Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 3/2024 dne 11. dubna 2024. Konsolidační položky nemají vliv na reálný rozpočet. Zachycují se zde příjmy a výdaje mezi účty města.
 • zveřejněno od 15.4.2024 do 31.7.2025

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 2/2024

 • Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 2/2024 dne 25. března 2024. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 1 361 402 Kč (konkrétně v příloze). Výdaje v objemu 886 902 Kč zatím své konkrétní určení nemají a budou blíže určeny až v dalším období podle potřeby města (v dalších rozpočtových opatřeních).
 • zveřejněno od 2.4.2024 do 31.7.2025

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 1/2024

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 8. února 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024. Rozpočtové opatření zapojuje nové příjmy 178 289 Kč a část nerozděleného zůstatku z 31. 12. 2023 ve výši 2 435 211 Kč. Z těchto zdrojů pak budou hrazeny nové výdaje v roce 2024 (dle přílohy).
 • zveřejněno od 22.2.2024 do 31.7.2025

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 23/2023

 • Rada města schválila dne 27. prosince 2023 závěrečné Rozpočtové opatření č. 23/2023.
 • zveřejněno 10.1.2024

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2024 - návrh

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2024 - SCHVÁLENÝ

 • Rozpočet města pro rok 2024 schválilo Zastupitelstvo města dne 7. prosince 2023. Ve schváleném dokumentu došlo ke zvýšení celkových příjmů a výdajů proti návrhu o 1 069 700 Kč.
 • 1) odhad sdílených daní + 1 069 700 Kč
 • 2) VO Nové Ransko + 350 000 Kč
 • 3) spotřeba elektřiny + 230 000 Kč
 • 4) dary občanům za přihlášení se k trvalému pobytu + 30 000 Kč
 • 5) opravy v DPS 560 + 400 000 Kč
 • 6) kuchyň hasičárna Nové Ransko + 80 000 Kč
 • 7) valorizace uvolnění zastupitelé + 182 000 Kč
 • 8) úroky z úvěru poskytnutého v roce 2023 - 400 000 Kč
 • 9) příspěvky spolkům + 197 700 Kč
 • Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2024 - SCHVÁLENÝ
 • zveřejněno od 12.12.2023 do 30.6.2025


Rok 2023

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 (schválený)

 • Rada města schválila dne 18.12.2023 "Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou", v kterém oproti návrhu zveřejněném 1.12.2023 nedošlo k žádným změnám.
 • zveřejněno 22.12.2023 do 31.7.2025

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, rozpočet pro rok 2024 (schválený)

 • Rada města schválila dne 18.12.2023 "Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou pro rok 2024", v kterém oproti návrhu zveřejněném 1.12.2023 nedošlo k žádným změnám.
 • zveřejněno 22.12.2023 do 31.7.2025

Rozpočet města 2023 - příjmy

 • zveřejněno 9.12.2022

Rozpočet města 2023 - výdaje

 • zveřejněno 9.12.2022

Rozpočet města - střednědobý výhled 2024-2025

 • zveřejněno 9.12.2022

Rozpočet ZŠ a MŠ 2023

 • zveřejněno 29.12.2022

Rozpočet ŽŠ a MŠ 2023 - detailně

 • zveřejněno 29.12.2022

Rozpočet ZŠ a MŠ 2023 - náklady a výnosy 

 • zveřejněno 29.12.2022

Rozpočet ZŠ a MŠ - střednědobý výhled 2024-2025 

 • zveřejněno 29.12.2022

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou - Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026, NÁVRH

 • zveřejněno 1.12.2023

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, rozpočet pro rok 2024, NÁVRH

 • zveřejněno 1.12.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 1/2023

 • zveřejněno 25.1.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 2/2023 

 • Rozpočtové opatření č.2/2023 schválilo zastupitelstvo města 16.2.2023. Dochází k zapojení úvěru ve výši 20 mil. Kč a zůstatku na účtech města k 31.12.2022 ve výši 935 703,47 Kč. Celkové příjmy rozpočtu města se navyšují o 2 383 206,90 Kč, celkový výdaje pak o 23 318 910,37 Kč a financování činí 20 935 703,47 Kč. Vše dle přílohy.
 • zveřejněno 2.3.2023

Inventarizační zprávy

11 - inventarizační zpráva IK č.1

12 - inventarizační zpráva IK č.2

 • zveřejněno dne 23.3.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 3/2023

 • Rozpočtové opatření č. 3/2023 bylo schváleno radou města dne 22. března 2023. Dochází k navýšení celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu o 213 230 Kč.
 • zveřejněno 3.4.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 4/2023

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 20.4.2023 rozpočtové opatření č. 4/2023, kterým se navyšují celkové příjmy rozpočtu o částku 4 293 009 Kč a celkové výdaje rozpočtu o částku 4 293 009 Kč. (Konsolidační položky se vlivem převodů mezi účty města z důvodu dosažení výhodnějšího úroku z peněz města navyšují o 30 mil. Kč.)
 • zveřejněno od 28.4.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 5/2023

 • Rozpočtové opatření č. 5/2023 schvalovala rada města 10.5.2023, zápis č.13. Celkové příjmy a výdaje se navyšují o 621 061,61 Kč.
 • zveřejněno od 22.5.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 6/2023

 • Rada města schválila rozpočtové opatření č. 6/2023 dne 24. května 2023. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 332 558,25 Kč (dle přílohy).
 • zveřejněno od 5.6.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 7/2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 8/2023

 • Rozpočtová opatření č. 7/2023 a č. 8/2023 nemění celkovou výši rozpočtu, pouze upravují výdaje na akci RD Kohoutov dle skutečnosti mezi jednotlivými paragrafy (závaznými ukazateli).
 • zveřejněno od 9.6.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 9/2023

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 15.6.2023 rozpočtové opatření č. 9/2023, kterým se navyšují celkové výdaje města o 570 000 Kč. Nové výdaje se týkají půjček z fondu rozvoje bydlení a jsou kryty z prostředků tohoto fondu (financování, pol. 8115). Ostatní nové výdaje jsou kryty z rezervy rozpočtu (par. 6409 - rezerva z minulých rozpočtových opatření) a také snížením výdajů na nákup pozemků v roce 2023 (par. 3639).
 • zveřejněno od 27.6.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 10/2023

 • Rada města schválila dne 21.června 2023 rozpočtové opatření č.10/2023, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o 474 500 Kč - dle přílohy.
 • zveřejněno od 3.7.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 11/2023

 • Schváleno Radou města dne 10. července 2023, celkové příjmy a výdaje rozpočtu se tentokrát ponižují o 353 812 Kč.
 • zveřejněno od 17.7.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 12/2023

 • Rozpočtové opatření č.12/2023 bylo schváleno radou města 26.7.2023. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 670 359,10 Kč.
 • zveřejněno od 3.8.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 13/2023

 • Rozpočtové opatření č. 13/2023 bylo schváleno radou města dne 16.8.2023. Dochází v něm k navýšení rozpočtu města na straně celkových příjmů a výdajů o částku 421 707,52 Kč. Rozpočtové změny uvedené pod tabulkou rozpočtového opatření bude vzhledem k výši částek schvalovat zastupitelstvo města.
 • zveřejněno od 22.8.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 14/2023

 • Rozpočtové opatření č. 14/2023 bylo schváleno radou města dne 30. srpna 2023. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 159 198,03 Kč. Z důvodu převodu peněz mezi účty města (spořící účty, čerpání úvěru) se navyšují konsolidační položky na obou stranách rozpočtu shodně o 30 mil. Kč.
 • zveřejněno od 7.9.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 15/2023

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 7.9.2023 rozpočtové opatření č.15/2023. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se nemění (nové investiční výdaje budou financovány z prostředků určených v rozpočtu na běžné a investiční výdaje, které nebudou do konce roku realizovány).
 • zveřejněno od 14.9.2023 

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 16/2023

 • Rada města schválila dne 20. září 2023 rozpočtové opatření č. 16, kde se celkové příjmy a výdaje rozpočtu navyšují o 226 672,81 Kč.
 • zveřejněno dne 21.9.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 17/2023

 • Rada města schválila dne 11. října 2023 rozpočtové opatření č. 17, kde se celkové příjmy a výdaje rozpočtu města navyšují o 26 000 Kč.
 • zveřejněno dne 13.10.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 18/2023

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 19. října 2023 rozpočtové opatření č. 18. Celková výše příjmů a výdajů se nemění. Mění se pouze struktura na straně výdajů.
 • zveřejněno dne 25.10.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 19/2023

 • Rada města schválila 20. listopadu 2023 Rozpočtové opatření č.19/2023, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 347 760 Kč.
 • zveřejněno 21.11.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 20/2023

 • Rada města schválila 29. listopadu 2023 Rozpočtové opatření č.20/2023, kterým se navyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu o 260 750 Kč.
 • zveřejněno 30.11.2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Ždírec nad Doubravou pro období 2025-2026 - návrh

 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města pro období 2025-2026 projedná zastupitelstvo města na svém zasedání 7. prosince 2023. Zároveň je možné ještě při projednávání na zastupitelstvu města tento návrh pozměnit.
 • zveřejněno od 21.11.2023 do 30.6.2025

Střednědobý výhled rozpočtu města Ždírec nad Doubravou 2025-2026 - SCHVÁLENÝ

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 7. prosince 2023 tento dokument. Proti návrhu zveřejněném na úřední desce 21.listopadu 2023 nedošlo k žádné úpravě.
 • zveřejněno od 12.12.2023 do 30.6.2025

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 21/2023

 • Zastupitelstvo města schválilo 7. prosince 2023 Rozpočtové opatření č.21/2023, kterým se celkové příjmy a výdaje rozpočtu snižují o 464 421,98 Kč
 • zveřejněno 13.12.2023

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 22/2023

 • Rada města schválila dne 18. prosince 2023 Rozpočtové opatření č. 22/2023, kterým se celkové příjmy rozpočtu navyšují o 347 484,83 Kč a celkové výdaje o 160 877 Kč.
 • zveřejněno de 19.12.2023

Informace o provedené kontrole v ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

 • Zřizovatel (město Ždírec nad Doubravou) provedl veřejnosprávní kontrolu v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou (Chrudimská 77, 582 63, IČ: 709 097 09) dne 29.3.2023. Během kontroly byla provedena kontrola vyúčtování příspěvku zřizovatele pro rok 2022 a kontrola usnesení Rady města (zápis č. 97), finanční dar THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.
 • Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
 • zveřejněno dne 5.4.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2022

 • zveřejněno 5.4.2023

Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2022 - NÁVRH:

Závěrečný účet města za rok 2022 (návrh)

Přílohy:

Příloha č.1 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (fin 2-12M)

Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (rozvaha)

Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (výkaz zisku a ztráty)

Příloha č. 4 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (ZŠ, rozvaha)

Příloha č. 5 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (ZŠ, výkaz zisku a ztráty)

Příloha č. 6 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (ZŠ, příloha)

Příloha č. 7 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (audit, město)

Příloha č. 8 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (příloha, město)

 • zveřejněno od 29.5.2023

Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2022 - SCHVÁLENÝ:

Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2022 (schválený)

 • Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad  dne 15.června 2023 Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou  za rok 2022 dle návrhu zveřejněného dne 29. května 2023, a to beze změn.

Přílohy:

Příloha č.1 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (fin 2-12M)

Příloha č.2 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (rozvaha)

Příloha č.3 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (výkaz zisku a ztráty)

Příloha č.4 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (ZŠ, rozvaha)

Příloha č.5 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (ZŠ, výkaz zisku a ztráty)

Příloha č.6 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (ZŠ, příloha)

Příloha č.7 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (audit, město)

Příloha č.8 k závěrečnému účtu města za rok 2022 (příloha, město)

 • zveřejněno od 19. června 2023


Rok 2022

Rozpočet ZŠ a MŠ - návrh rozpočtu 2023

 • zveřejněno 25.11.2022

Rozpočet ZŠ a MŠ - střednědobý výhled 2024-2025 (návrh)

 • zveřejněno 25.11.2022

Střednědobý výhled města 2024-2025 (návrh)

 • zveřejněno 22.11.2022

Rozpočet města 2023 - výdaje, návrh konečný

 • zveřejněno 22.11.2022

Rozpočet města 2023 - příjmy, návrh konečný

 • zveřejněno 22.11.2022

Rozpočtové opatření č. 21/2022

 • Rada města schválila 29.12.2022 závěrečné rozpočtové opatření č.21/2022. Dochází k navýšení celkových příjmů rozpočtu o 1 687 477 Kč a celkových výdajů o 1 370 506 Kč (dle přílohy). 

Rozpočtové opatření č. 20/2022

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 8. 12. 2022 rozpočtové opatření č. 20/2022. Nové výdaje jsou pokryty novým příjmem (pachtovné LDO Přibyslav) a změnou na straně výdajů (realizace ZTI Kohoutov posunuta na rok 2023). Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se navyšují o 956 000 Kč.

 Rozpočtové opatření č.19/2022

 • Výše rozpočtového opatření je ovlivněna zejména průtokovými dotacemi pro ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou ve výši 4 018 871,03 Kč na straně příjmů i výdajů. Schváleno 30.11.2022.

Rozpočtové opatření č.18/2022

 • Rada města schválila rozpočtové opatření č.18/2022 dne 16.11.2022. Celkové příjmy i výdaje rozpočtu se navyšují o 750 tis. Kč (dle přílohy). Hlavní změny na straně výdajů - navýšení mzdových výdajů ve veřejné správě od 1.9.2022, chodník u základní školy (bude doplněno ještě v dalším rozpočtovém opatření).

Rozpočtové opatření č.17/2022

Rozpočtové opatření č.16/2022

 Rozpočtové opatření č.15/2022

 • Rada města schválila RO č.15/2022 dne 5.10.2022. Celkové příjmy a celkové výdaje se navyšují o 750 tis. Kč. Nové příjmy z pachtovného od Lesního družstva obcí Přibyslav, které dosud nebyly v rozpočtu rozpočtovány jsou použity na nové výdaje (dle přílohy).

Rozpočtové opatření č.14/2022

 • Rada města schválila 21.9.2022 rozpočtové opatření č.14/2022. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se navyšují o 256 789 Kč (dle přílohy). Nové výdaje jsou kryty částečně z nových příjmů a také z prostředků určených na nákup lesního traktoru. Ten bude realizován v roce 2023 z rozpočtu roku 2023.

 Rozpočtové opatření č.13/2022

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 8.9.2022 rozpočtové opatření č.13/2022, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 3 766 000,00 Kč.

Rozpočtové opatření č.12/2022

 • Rozpočtovým opatřením č.12/2022 se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o 317 105,22 Kč /dle přílohy/. Nové výdaje jsou financovány z nových rozpočtových příjmů a také z rezervy rozpočtu (85 004,-- Kč).

 Rozpočtové opatření č.11/2022

 • Rada města schválila RO č.11/2022 dne 8.8.2022. Tímto opatřením dochází k navýšení celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu o 405 241 Kč. Nové příjmy a výdaje jsou popsány v příloze.

 Rozpočtové opatření č. 10/2022

 • Rada města schválila dne 30.6.2022 rozpočtové opatření č.10/2022. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu města shodně o 231 124,34 Kč.

 Rozpočtové opatření č.9/2022

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 16.6.2022 rozpočtové opatření č.9/2022, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 9 092 665,00 Kč.

Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2022 (schválený)

 • Schváleno zastupitelstvem města dne 16.6.2022 ve znění návrhu, který byl zveřejněn dne 27.5.2022.

 Rozpočtové opatření č.8/2022

 • Schváleno radou města 25.5.2022. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se navyšují o 85 356 Kč. Nové výdaje jsou kryty novými příjmy a také z rezervy rozpočtu z předchozích rozpočtových opatření. Nové výdaje : oprava výtahu, dar ZUŠ Chotěboř, senioři, stan. U ostatních výdajů dochází k přesunu mezi paragrafy, tedy mezi závaznými ukazateli rozpočtu.

 Rozpočtové opatření č.7/2022

 • Rada města schválila rozpočtové opatření č.7/2022 dne 11.5.2022 (dle přílohy).

Rozpočtové opatření č.6/2022

Rozpočtové opatření č.5/2022

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 7.4.2022 rozpočtové opatření č.5/2022.

 Rozpočtové opatření č.4/2022

 • Rada města v rámci své kompetence (usnesení ZM 9/19/21 z 9.12.2021) schválila dne 30.3.2022 rozpočtové opatření č. 4/2022 (popis rozpočtových změn je uveden v příloze).

 Rozpočtové opatření č.3/2022

 • Rada města schválila 16.3.2022 rozpočtové opatření, kterým se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu shodně o 76 234 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2021

 • Přezkoumání hospodaření za rok 2021 proběhlo ve dvou termínech - 8.9.2021 a 28.2.2022. Při přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Inventarizace k 31.12.2021

Rozpočtové opatření č.2/2022

 • V rámci rozpočtového opatření č. 2/2022 jsou nové výdaje rozpočtu pokryty ze zůstatku účtu města k 31.12.2021 (financování, pol. 8115).

Rozpočtové opatření č.1/2022

 • V rámci rozpočtového opatření č. 2/2022 jsou nové výdaje rozpočtu pokryty ze zůstatku účtu města k 31.12.2021 (financování, pol. 8115).

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2022 (schválený)

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 9.12.2021 rozpočet města pro rok 2022.
 •  Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2022 (schválený)
  • Proti návrhu rozpočtu města pro rok 2022 dochází k několika změnám. Celkové příjmy, celkové výdaje i výše financování se nemění. Změny jsou vyznačeny barevně.
  • Příjmy: příjem z prodeje měřícího zařízení Benátky je nově zachycen v kapitálových příjmech (v návrhu bylo uvedeno v nedaňových příjmech)
  • Výdaje: zachyceny nové investiční akce projednané zastupitelstvem města, navýšena částka příspěvků spolkům a sdružením, převedena část výdajů na novou hasičárnu z roku 2021. Proti těmto výdajům poníženo z plánované částky na realizaci ZTV Kohoutov.
  • Financování: změna mezi položkami 8115 a 8117 dle skutečnosti odpovídající nákupu státních dluhopisů.


Rok 2021

 Rozpočtové opatření č.22/2021

 • Závěrečným rozpočtovým opatřením ze dne 31.12.2021 se navyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu o 271 478,81 Kč.

Rozpočtové opatření č.21/2021

Rozpočtové opatření č.20/2021

 • Rada města schválila rozpočtové opatření č. 20/2021 dne 9.12.2021 (dle přílohy).

Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2024 (schválený)

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 9.12.2021 střednědobý výhled rozpočtu města pro období 2023-2024 ve znění návrhu zveřejněného dne 23.11.2021.

 Rozpočtové opatření č. 19/2021

 • Rada města schválila dne 1.12.2021 rozpočtové opatření č. 19/2021, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje shodně o částku 635 487,46 Kč.

Rozpočtové opatření č. 18/2021

 • Rada města schválila dne 30.11.2021 rozpočtové opatření č.18/2021. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se navyšují o částku 13.167.199,98 Kč.

 Rozpočtové opatření 17/2021

 • Rada města schválila dne 15.11.2021 rozpočtové opatření č.17/2021, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 740 tis.Kč (dle přílohy).

Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2024 - návrh

 • Zastupitelstvo města projedná návrh střednědobého výhledu na svém zasedání dne 9.12.2021.

Rozpočet města pro rok 2022 - návrh

Zastupitelstvo města projedná návrh rozpočtu na svém zasedání dne 9.12.2021.

 Rozpočtové opatření č.16/2021

 • Rada města schválila rozpočtové opatření č.16/2021 dle přílohy. Rozpočtové opatření vychází z usnesení ZM č. 6/18/21 z 21.10.2021, kterým se řeší nákup státních dluhopisů ČR.

 Rozpočtové opatření č.15/2021

 • Rada města schválila dne 11.10.2021 rozpočtové opatření č.15/20021, kterým se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu města o 815 840,60 Kč. bližší informace dle přílohy.

 Rozpočtové opatření č.14/2021

 • Rada města schválila rozpočtové opatření č. 14/2021, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města pro rok 2021 o částku 854 501,--Kč.

 Rozpočtové opatření č.13/2021

 • Rada města schválila dne 31.8.2021 rozpočtové opatření č. 13/2021, kterým se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu města o částku 1 205 357,37 Kč (dle přílohy).

Rozpočtové opatření č.12/2021

Rozpočtové opatření č.11/2021

 • Rada města schválila dne 30.6.2021 rozpočtové opatření č.11/2021. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku 742 529,00 Kč. Rezerva 481 129 Kč na straně výdajů zůstává v rámci rozpočtu zatím blíže neurčená (par.6409).

Rozpočtové opatření č. 10/2021

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 17.6.2021 rozpočtové opatření č.10/2021. Tímto opatřením se nenavyšují celkové příjmy ani celkové výdaje rozpočtu. Mění se složení výdajové strany v objemu 3 447 800 Kč, kdy je rezerva rozpočtu rozpuštěna do nových výdajů (dle přílohy).

Rozpočtové opatření č.9/2021

 • Rada města schválila dne 26.5.2021 rozpočtové opatření č.9/2021. Dochází tak k navýšení celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu města o částku 724 836,00 Kč (dle přílohy).

Rozpočtové opatření č.8/2021

 • Rada města schválila dne 12. května 2021 rozpočtové opatření č. 8/2021. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 428 482,56 Kč (dle přílohy).

Rozpočtové opatření č.7/2021

 • Rada města schválila rozpočtové opatření č.7/2021. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu shodně o 584 611,94 Kč (dle přílohy).

Rozpočtové opatření č.6/2021

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 15.4.2021 rozpočtové opatření č.6/2021, kterým se navyšují celkový příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o částku 9 492 341,20 Kč dle přílohy.

Rozpočtové opatření č. 5/2021

 • Rada města schválila dne 7.4.2021 rozpočtové opatření č. 6/2021, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu shodně o 355 472,41 Kč dle přílohy.

Rozpočtové opatření č. 4/2021

 • Rada města schválila dne 24.3.2021 rozpočtové opatření č. 4/2021. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se zvyšují o 400 499,80 Kč.

 Rozpočtové opatření č.3/2021

 • Rada města schválila dne 10.3.2021 rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o 40 792,76 Kč.

 Rozpočtové opatření č.2/2021

 • Rada města schválila dne 24.2.2021 rozpočtové opatření č.2/2021, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje shodně o 331 621,00 Kč (dle přílohy).

Rozpočtové opatření č.1/2021

 • Zastupitelstvo města schválilo dne 11.2.2021 rozpočtové opatření č.1/2021 dle přílohy. Nové výdaje ve výši 1 749 439,06 Kč jsou hrazeny ze zůstatku účtu města vykázaného k 31.12.2020 (financování) a z příjmu z prodeje pozemků a sítí v lokalitě V Údolí.

 Rozpočet města pro rok 2021 - schválený

 • Zastupitelstvo města schválilo Střednědobý výhled rozpočtu města 2022-2023 dle návrhu zveřejněného 1.12.2020.