Symboly města

V roce 1992 ustanovila obecní rada místní heraldickou komisi ve složení p. Jan Mísař, p. Josef Mísař a p. Ing. Miroslav Doucek, která připravila několik návrhů znaku obce. Návrhy byly konzultovány s prof. Pavlem Palátem, členem heraldické komise při České národní radě. Profesor Palát doporučil jednu z předložených variant, kterou doporučil zjednodušit. O zpracování dalšího návrhu pro potřeby heraldické komise byl požádán výtvarník p. Jaroslav Turek, který během roku 1993 vypracoval návrh na znak a prapor obce v podobě, kterou obec Ždírec nad Doubravou předložila Poslanecké sněmovně PČR ke schválení.

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č.21 z 19.ledna 1995 byl obci Ždírec nad Doubravou znak a prapor udělen.

Dne 1.února 1995 předal předseda Poslanecké sněmovny PhDr. Milan Uhde znak a prapor starostovi a zástupci starosty obce p. Janu Martincovi a Ing. Miloslavu Gajdorusovi.


ZNAK

Zdirec-erbBlasonování
Stříbrným obráceným vidlicovým křížem dělený zelený štít s černou patou, z níž vyniká zlatý plamen.
Idea
Vidlicový kříž – významná křižovatka
2. Černá pata – žďáření, výroba dřevěného uhlí
Plamen – oheň


prapor

Blasonování
Zelený list s bílou vidlicí, jejíž dvě ramena vycházejí u žerdi z horního a dolního okraje. Šířka ramene vidlice je 1/5 šířky listu. Zelený žerďový klín mezi rameny vidlice sahá do 1/3 délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Souhlas s použitím znaku města uděluje na základě žádostí rada města.