Nakládání s odpady ve Ždírci nad Doubravou edit delete


PROVOZNÍ DOBA


Sběrný dvůr a kompostárna
                duben-říjen            listopad-březen
Pondělí    13.00 – 17.00          13.00 – 16.00
Středa      13.00 – 17.00          13.00 – 16.00
Pátek       13.00 – 17.00           13.00 – 16.00
Sobota     08.00 – 11.00           08.00 – 11.00

Zodpovědné osoby: Pavel Vosecký - 771 180 231, František Suchý - 777 834 172

Ukládání výkopové zeminy
Aktuálně město nedisponuje místem pro ukládání zeminy. Připravujeme ho.

Uložení je možné na skládkách odpadů (Chotěboř, Hlinsko, Přibyslav, Nasavrky)

Stavební odpad
Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MÚ, 
tel.: 569 694 023, 569 694 024, 608 320 077, 602 493 451.

My třídíme nejlépe 2011 edit delete

12.12.2011, Jan Martinec, rubrika Nakládání s odpady

Přistavení kontejnerů edit delete

Přistavení kontejnerů v místních částech města, podzim 2011
11.10.2011, Jan Martinec, rubrika Nakládání s odpady

Provozní doba sběrného dvora 28.9.2011 edit delete

Ve středu 28.9.2011 (svátek sv.Václava, Den české státnosti) jsou sběrný dvůr, výkupna druhotných surovin a kompostárna v provozu v obvyklou provozní dobu, tj. od 13:00 do 17:00 hod.
14.9.2011, Jan Martinec, rubrika Sběrný dvůr a kompostárna

Ve středu 6.července 2011 sběrný dvůr otevřen edit delete

Městský úřad oznamuje, že dne 6.července 2011 bude sběrný dvůr (kompostárna, výkupna druhotných surovin) otevřen od 13:00 do 17:00 hod.
24.6.2011, Jan Martinec, rubrika Sběrný dvůr a kompostárna

Den Země - Čistá Vysočina edit delete

Základní škola a Mateřské škola Ždírec nad Doubravou se zúčastnila akce Čistá Vysočina.
19.4.2011, Jan Martinec, rubrika Nakládání s odpady

Kontejner na elektroodpad edit delete

4.4.2011, Bohumír Nikl, rubrika Elektroodpad

Sběrný dvůr ve středu 17.11.2010 otevřen edit delete

Sběrný dvůr a kompostárna budou ve středu 17.listopadu 2010 otevřeny v obvyklou otevírací dobu tj. od 13:00 do 16:00 hod.
15.11.2010, Jan Martinec, rubrika Sběrný dvůr a kompostárna

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad 2010 edit delete

Velkoobjemové kontejnery

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v místních

částech Ždírce n. D. v těchto termínech:

29. 10. - 5. 11. 2010

Nové Ransko – u prodejny

Horní Studenec – u kulturního domu

Nový Studenec – u autobusové zastávky

5. 11. - 10. 11. 2010

Údavy – u autobusové zastávky

Stružinec – na stanovišti kontejnerů

Kohoutov – u požární nádrže

Benátky – u hasičské zbrojnice


Kontejnery jsou určeny výhradně pro ukládání objemného

odpadu: např. staré koberce, linolea, matrace, drobný nábytek,

umyvadla, toalety apod. Do kontejnerů na objemný

odpad nepatří stavební suť, železný šrot, pneumatiky, elektroodpad,

nebezpečný odpad jako např. zářivky, výbojky, autobaterie,

barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

15.10.2010, Jan Martinec, rubrika Nakládání s odpady