Nakládání s odpady ve Ždírci nad Doubravou edit delete


PROVOZNÍ DOBA


Sběrný dvůr a kompostárna
                duben-říjen            listopad-březen
Pondělí    13.00 – 17.00          13.00 – 16.00
Středa      13.00 – 17.00          13.00 – 16.00
Pátek       13.00 – 17.00           13.00 – 16.00
Sobota     08.00 – 11.00           08.00 – 11.00

Zodpovědné osoby: Pavel Vosecký - 777 180 231, František Suchý - 777 834 172

Ukládání výkopové zeminy
Aktuálně město nedisponuje místem pro ukládání zeminy. Připravujeme ho.

Uložení je možné na skládkách odpadů (Chotěboř, Hlinsko, Přibyslav, Nasavrky)

Stavební odpad
Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MÚ, 
tel.: 569 694 023, 569 694 024, 608 320 077, 602 493 451.

Jak třídit edit delete

15.9.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Třídění odpadů

Kam putují odpady? edit delete

15.9.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Nakládání s odpady

Stanoviště nádob na tříděný odpad edit delete

v současné době je ve Ždírci n.D. a místních částech 22 stanovišť na tříděný odpad
15.9.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Třídění odpadů