Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření č.11/2022 edit delete

Rada města schválila RO č.11/2022 dne 8.8.2022. Tímto opatřením dochází k navýšení celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu o 405 241 Kč. Nové příjmy a výdaje jsou popsány v příloze.
11.8.2022, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru prodeje majetku č.9-2022 edit delete

Záměrem prodeje je pozemek parc. č. 51/14 o výměře 1 869 m² druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Stružinec.
2.8.2022, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 10/2022 edit delete

Rada města schválila dne 30.6.2022 rozpočtové opatření č.10/2022. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu města shodně o 231 124,34 Kč.
12.7.2022, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Aukční vyhláška edit delete

8.7.2022, Pavlína Brychtová, rubrika Úřední deska