Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření č.3/2020 edit delete

Rada města schválila dne 1.4.2020 rozpočtové opatření č.3/2020, kterým se navyšují celkové příjmy rozpočtu a celkové výdaje rozpočtu o 704 021,20 Kč (dle přílohy).
2.4.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.1/2020 edit delete

Rada města schválila dne 4.3.2020 rozpočtové opatření č.1/2020. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 10 671 257,26 Kč (v čistém o 671 257,29 Kč). Suma 10 mil. Kč v příjmech i výdajích vyjadřuje konsolidační položky, které se navyšují díky převodu prostředků z účtu města na spořící účet a splátku úvěru.
6.3.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru prodeje majetku č.3-2020 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 74/1 o výměře 1 148 m² , druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
4.3.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.2-2020 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 708/51, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
2.3.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska