Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Opatření obecné povahy edit delete

18.6.2021, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.9/2021 edit delete

Rada města schválila dne 26.5.2021 rozpočtové opatření č.9/2021. Dochází tak k navýšení celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu města o částku 724 836,00 Kč (dle přílohy).
8.6.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2021 edit delete

Dne 15. 6. 2021 v 10:00, Žižkova 57, Jihlava
4.6.2021, Nela Stehnová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.7-2021 edit delete

Záměr prodeje jsou přípojky inženýrských sítí na pozemku parc. č. 342/161 a parc.č. 342/255.
28.5.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2020 (návrh) edit delete

Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2020 bude projednán na schůzi zastupitelstva města dne 17.6.2021.
28.5.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města