Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Územní rozhodnutí - ZTV Kohoutov edit delete

14.10.2019, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.15/2019 edit delete

Rada města schválila dne 9.10.2019 rozpočtové opatření č.15/2019, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu shodně o částku 156 842 Kč. Změny rozpočtu jsou vyznačeny v příloze.
11.10.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru zřízení práva stavby č.7-2019 edit delete

Záměr zřízení práva stavby na pozemku parc. č. st. 69/1, druh pozemku zástavěná plocha a nádvoří, k.ú. Ždírec n.D.
2.10.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska