Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření č.15/2020 edit delete

Rada města schválila dne 30.9.2020 rozpočtové opatření č. 15/2020, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 748 828,57 Kč (dle přílohy).
12.10.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Odpověď na dotaz ze dne 25.9.2020 edit delete

6.10.2020, František Němec

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.5-2020 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 586 o výměře 1630 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
5.10.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.5-2020 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 586 o výměře 1630 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
5.10.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska