Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Oznámení o záměru výpůjčky nemovitostí č. 07-2018 edit delete

Pozemky V Údolí, k.ú. Ždírec nad Doubravou
21.6.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru výpůjčky nemovitosti č. 06-2018 edit delete

Pozemky V Údolí, Ždírec nad Doubravou
21.6.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Smlouva o úvěru edit delete

Zastupitelstvo města schválilo 26.4.2018 podmínky revolvingového úvěru a pověřilo pana starostu podpisem úvěrové smlouvy. Revolvingový úvěr je otevřen za účelem PŘEDFINANCOVÁNÍ investiční akce "Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou".
18.6.2018, Libor Málek, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.8/2018 edit delete

Rada města schválila dne 13.6.2018 rozpočtové opatření č.8/2018, kterým se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu o částku 5 122 628 Kč.
14.6.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č. 05-2018 edit delete

Pronájem části pozemku parc.č. 342/1, k.ú. Ždírec nad Doubravou, pro zřízení staveniště bytového domu.
12.6.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č. 04-2018 edit delete

Pronájem částí pozemků parc.č. 566/55 a 586, k.ú. Horní Studenec, Průmyslová zóna II - SEVER, pro zřízení staveniště a uložení materiálu.
12.6.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.7/2018 edit delete

Rada města schválila dne 23.5.2018 rozpočtové opatření č.7, kterým se navyšují celkové příjmy rozpočtu o 5 553 450 Kč, celkové výdaje rozpočtu o 5 858 450 Kč (obě částky obsahují konsolidační položky ve výši 5 mil. Kč, jedná se o budoucí převody mezi účty města, konkrétně půjde o čerpání spořícího účtu na základní účet města, ze kterého budou následně hrazeny investiční výdaje města v roce 2018)..
24.5.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města