Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 2/2018 edit delete

OZV o poskytování účelově vázaných úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
3.5.2018, Jan Martinec, rubrika Vyhlášky, poplatky

Rozpočtové opatření č.6/2018 edit delete

Rada města schválila dne 2.5.2018 rozpočtové opatření č.6/2018. Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu se navyšují o 214 163 Kč.
3.5.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.5/2018 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 26.4.2018 rozpočtové opatření č.5/2018.
27.4.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtový výhled 2019-2020 II (schválený) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 26.4.2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020. Důvodem změny je začlenění dotace, inestičních výdajů a použití revolvingového úvěru v souvislosti s rekonstrukcí školy.
27.4.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.10/2018 edit delete

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 517/5, ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
25.4.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.4/2018 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 18.4.2018 rozpočtové opatření č.4/2018, kterým se snižují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu roku 2018 o 30 086 Kč.
19.4.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města