Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Oznámení o záměru zřízení práva stavby č.7-2019 edit delete

Záměr zřízení práva stavby na pozemku parc. č. st. 69/1, druh pozemku zástavěná plocha a nádvoří, k.ú. Ždírec n.D.
2.10.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Stezka pro pěší i cyklisty do Horního Studence edit delete

Nový asfaltový povrch stezky od hřbitova do Horního Studence je dokončený.
30.9.2019, František Němec, rubrika Fond Vysočiny

Návrh opatření obecné povahy edit delete

19.9.2019, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.13/2019 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 11.9.2019 rozpočtové opatření č.13/2019. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku 658 338,81 Kč (dle přílohy).
12.9.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města