Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Oznámení o záměru prodeje a koupě nemovitosti č.4-2019 edit delete

Záměr prodeje pozemků k.ú. Ždírec nad Doubravou: parc.č. 940/21, 940/24, 940/29, 940/33, 940/34, 940/35, 252/4, 362/2, 395/2, 397/5, 391/61, 391/68 a 391/69 a záměr koupě pozemku: parc.č. 567/6, druh pozemku orná půda, k.ú. Horní Studenec.
26.6.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.3-2019 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 300/5 druh pozemku orná půda a z parc.č. 367 druh pozemku orná půda, k.ú. Horní Studenec.
26.6.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek edit delete

Dopravního značení pro umístění přechodu pro chodce Kohoutov
19.6.2019, František Němec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 8/2019 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 11.6.2019 rozpočtové opatření č.8/2019.
12.6.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Smlouva o dotaci - Cyklodoprava 2019 edit delete

10.6.2019, František Němec, rubrika Registr smluv

Rozpočtové opatření č.7/2019 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 4.6.2019 rozpočtové opatření č.7/2019. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu shodně o částku 900 475,39 Kč (dle přílohy).
7.6.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města