Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Kupní smlouvy - Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou - Vybavení edit delete

Vybavení přístavby základní školy nábytkem a technikou IT
29.5.2019, František Němec, rubrika Registr smluv

Veřejnoprávní smlouva (dotace COOP družstvo HB) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 25.4.2019 veřejnoprávní smlouvu. Předmětem smlouvy je dotace pro COOP družstvo HB ve výši 60 000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny číslo 159 Horní Studenec.
23.5.2019, Jana Uchytilová, rubrika Registr smluv

Rozpočtové opatření 6/2019 edit delete

Rada města schválila dne 15.5.2019 rozpočtové opatření č.6/2019, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o částku 204 660 Kč (dle přílohy).
16.5.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města