Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

SoD - Stezka Studenec II. etapa asfalty edit delete

6.6.2019, František Němec, rubrika Registr smluv

Oznámení o záměru předkupního práva č.1-2019 edit delete

Záměr zřízení předkupního práva na budovu č.p. 32, stojící na pozemku parc. č. st. 391, ulice Žďárská, obec Ždírec nad Doubravou.
31.5.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.2-2019 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc. č. 342/2, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 342/24, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Nový Studenec.
31.5.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Kupní smlouvy - Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou - Vybavení edit delete

Vybavení přístavby základní školy nábytkem a technikou IT
29.5.2019, František Němec, rubrika Registr smluv

Veřejnoprávní smlouva (dotace COOP družstvo HB) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 25.4.2019 veřejnoprávní smlouvu. Předmětem smlouvy je dotace pro COOP družstvo HB ve výši 60 000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny číslo 159 Horní Studenec.
23.5.2019, Jana Uchytilová, rubrika Registr smluv