Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Stavební povolení edit delete

ČOV a kanalizace Sobíňov ( komunikace, vododní přípojka a elektrické napájení )
14.5.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 edit delete

Fond rozvoje bydlení města Ždírec nad Doubravou
14.5.2008, Jiří Pavlíček, rubrika Vyhlášky, poplatky

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 7/2008 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr prodeje části pozemku p.č. 343/15 ostatní plocha o výměře cca 72 m2 v k.ú. Nový Studenec.
14.5.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 6/2008 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1438 v k.ú. Ždírec n.D. druhému spoluvlastníkovi.
14.5.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor č. 3/2008 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronájmu garáže v Hasičské zbrojnici Nové Ransko 257.
14.5.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor č. 2/2008 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp.32, Žďárská ulice, Ždírec nad Doubravou.
14.5.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí edit delete

Rozšíření zpevněných ploch v areálu firmy STORA ENSO TIMBER Ždírec s.r.o.
12.5.2008, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Oznámení zahájení spojeného řízení edit delete

Rodinný dům
7.5.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

územní rozhodnutí - veřejnou vyhláškou edit delete

Chodník Zdírec n.D. - Nové Ransko
7.5.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Spojené řízení edit delete

Skladová hala - ENVITERM
29.4.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska