Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření 2/2019 edit delete

Rada města schválila dne 20.3.2019 rozpočtové opatření č.2/2019, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o částku 199 627 Kč (dle přílohy).
21.3.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Svazek obcí Podoubraví - darovací smlouva edit delete

Finanční příspěvek za účelem nákupu ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou a diabetologickou ambulanci v Chotěboři.
15.3.2019, Jana Uchytilová, rubrika Registr smluv

Rozpočtové opatření 1/2019 edit delete

Rada města schválila dne 6.3.2019 rozpočtové opatření č.1/2019, kterým se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu shodně o částku 394 303,46 Kč.
14.3.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Inventarizace města 2018 edit delete

Inventarizace majetku a závazků města bude projednána zastupitelstvem města v rámci schvalování účetní závěrky města za rok 2018.
14.3.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Zpráva o přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 12. a 13. září 2018 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 25. a 26. února 2019 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
14.3.2019, Pavlína Brychtová, rubrika Rozpočet města

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 12. a 13. září 2018 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 25. a 26. února 2019 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
14.3.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města