Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Oznámení o zahájení územního řízení edit delete

Změna druhu pozemků parc. č. 342/13 a 342/48 v k.ú. Ždírec n.D.
15.2.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu nebytových prostor č.03/2007 edit delete

Nebytové prostory v domě ve Ždírci n.D., Mírová 119
6.2.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu nemovitosti č. 02/2007 edit delete

Pozemek p.č. 366/7 o výměře 1486 m2 se sběrným dvorem ve Ždírci nad Doubravou
6.2.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o zahájení územního řízení edit delete

Změna druhu pozemků parc. č. 560/23, 560/22, 560/1, 566/11 v k.ú. Horní Studenec
5.2.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

nabídka pozemků PF ČR edit delete

k.ú. Horní Studenec
5.2.2007, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Kolaudační rozhodnutí edit delete

Kocourov - TS, rekonstrukce NN
5.2.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti edit delete

Pozemek geometricky oddělený z pozemku v KN p.č.331/1 (PK p.č.423/1, 324/1) celkem o výměře cca 400 m2,  k.ú. Ždírec n.D.
2.2.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu nemovitosti edit delete

Pronájem části pozemku p.č.343/1 o výměře 25 m2 zastavěné garáží v k.ú.Nový Studenec
29.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočet města na rok 2007 - VÝDAJE edit delete

Zastupitelstvo města na 2.zasedání dne 25.ledna 2007 schválilo rozpočet města na rok 2007.
26.1.2007, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města