Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Oznámení o záměru směny nemovitostí č.2/2006 edit delete

Návrh směny nemovitostí mezi městem a fyzickými osobami - ulice Liběcká a Ke Stadionu, k.ú.Ždírec n.D.
7.8.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.11/2006 edit delete

Pozemek p.č.51/15 o výměře 989 m2 v k.ú.Stružinec.
3.8.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Stanovení výše a formy stočného edit delete

3.7.2006, Jiří Pavlíček, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí o povolení užívání stavby edit delete

21.6.2006, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Povolení užívání stavby edit delete

12.6.2006, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směny nemovitostí č.1/2006 edit delete

Návrh směny nemovitostí mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesy České Republiky
10.6.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu majetku města č.3/2006 edit delete

Pronájem pozemku p.č.535/2 o výměře 44 m2 a části pozemku PK p.č.25 o výměře cca 500 m2, k.ú.Horní Studenec.
8.6.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.10/2006 edit delete

Pozemek p.č.708/1 ostatní plocha o výměře 791 m2, k.ú.H.Studenec
31.5.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska