Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočet města na rok 2005 edit delete

18.2.2005, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Výroční zpráva za rok 2004 - zákon č.106/1999 Sb. edit delete

Městského úřadu Ždírec nad Doubravou o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

15.2.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Poskytování informací

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 edit delete

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ždírec nad Doubravou a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Ždírec nad Doubravou.
23.12.2004, Jiří Pavlíček, rubrika Vyhlášky, poplatky