Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Veřejnoprávní smlouva (dotace TATRAN Ždírec nad Doubravou, z.s.) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 13.12.2018 veřejnoprávní smlouvu. Dle § 10 d, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje poskytovatel dotace na své elektronické úřední desce veřejnoprávní smlouvy, kdy je poskytována dotace o objemu 50 000 Kč.
7.1.2019, Libor Málek, rubrika Registr smluv

Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 13.12.2018 dotace/dary pro spolky a sdružení na rok 2019. Dle §10 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje poskytovatel dotace na své elektronické úřední desce takové veřejnoprávní smlouvy, kdy je poskytovaná dotace o objemu 50 000 Kč a více.
7.1.2019, Jana Uchytilová, rubrika Městský úřad

Přehled poplatků  Města Ždírec nad Doubravou edit delete

Aktualizace přehledu poplatků k 1.1.2020
2.1.2019, Libor Málek, rubrika Místní poplatky, správní poplatky, platby za služby

Rozpočtové opatření 1/2018 edit delete

21.12.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření 18/2018 edit delete

Rada města schválila 13.12.2018 rozpočtové opatření č. 18/2018 (dle přílohy).
21.12.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření 18/2018 edit delete

Rada města schválila 13.12.2018 rozpočtové opatření č. 18/2018 (dle přílohy).
21.12.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města