Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 edit delete

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ždírec nad Doubravou a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Ždírec nad Doubravou.
23.12.2004, Jiří Pavlíček, rubrika Vyhlášky, poplatky

Schválený rozpočet na rok 2003 - výdaje podle tříd edit delete

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou, schválený zastupitelstvem města dne 30.1.2003.
Úprava výdajů k 25.9.2003!
30.9.2003, Jiří Pavlíček, rubrika Rozpočet města