Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření č. 4/2021 edit delete

Rada města schválila dne 24.3.2021 rozpočtové opatření č. 4/2021. Celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu se zvyšují o 400 499,80 Kč.
30.3.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Inventarizační zpráva 2020 edit delete

17.3.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru prodeje majetku č. 5-2021 edit delete

Záměr prodeje je geometricky oddělená část pozemku parc.č. 308/100 vzniklé z původního pozemku parc.č. 308/54, druh pozemku ostatní plocha a parc.č. 308/101 vzniklé z původního pozemku parc.č. 308/3, druh pozemku ostatní plocha.
16.3.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.3/2021 edit delete

Rada města schválila dne 10.3.2021 rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o 40 792,76 Kč.
16.3.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města