Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Čištění kontejnerů na tříděný odpad edit delete

Město Ždírec nad Doubravou získalo v roce 2019 dotaci z Fondu Vysočiny z programu Odpady 2019 na vyčištění kontejnerů na tříděný odpad. V projektu se počítá i s nákupem nových kontejnerů na tříděný odpad, pořízením kompostérů, tašek na tříděný odpad, úpravou sběrného hnízda a dalšími aktivitami pro podporu čistoty našeho okolí.
3.7.2019, František Němec, rubrika Fond Vysočiny

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.5-2019 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 324/1, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
3.7.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva (dotace Mudr. Marie Prokšová) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 11.6.2019 veřejnoprávní smlouvu. Předmětem smlouvy je dotace pro Mudr. Marii Prokšovou ve výši 265 232,- Kč na úhradu nákladů rekonstrukce objektu - RD č.p. 568 na zubní ordinaci.
3.7.2019, Jana Uchytilová, rubrika Registr smluv

Dotazy k zakázce Výzva č. 7/2019 - Revitalizace školního hřiště ve městě Ždírec nad Doubravou edit delete

Zadavatel veřejné zakázky obdržel dotazy k veřejné zakázce. Vysvětlení dotazů je umístěno na Profilu zadavatele v oddílu Zadávací a kvalifikační dokumentace.
3.7.2019, František Němec, rubrika Veřejné zakázky

Rozpočtové opatření č.9/2019 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 25.6.2019 rozpočtové opatření č.9/2019. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu o částku 43 414 Kč (dle přílohy).
1.7.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města