Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Zásady ochrany osobních údajů obce edit delete

4.12.2019, Libor Málek, rubrika GDPR

Střednědobý výhled rozpočtu města 2021-2022 (návrh) edit delete

Zastupitelstvo města projedná Střednědobý výhled rozpočtu města pro roky 2021-2022 na svém zasedání dne 19.12.2019.
3.12.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města Ždírec nad Doubravou pro rok 2020-návrh edit delete

Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou projedná zveřejněný návrh rozpočtu pro rok 2019 na svém zasedání dne 19.12.2019.
3.12.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.18/2019 edit delete

Rada města schválila dne 27.11.2019 rozpočtové opatření č.18/2019 (dle přílohy).
29.11.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Stanovení ceny stočného za vypouštění srážkových vod na rok 2020 edit delete

Rada města na svém zasedání ze dne 13.11.2019 schválila výši ceny stočného za odvod 1 m ³ srážkových vod vypouštěných do kanalizace ve správě města v průmyslové zóně I-JIH a II-sever v roce 2020 na částku 14,78 Kč/m³ a rok bez DPH.
20.11.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.8-2019 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 199/3, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Kohoutov.
20.11.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.17/2019 edit delete

Rada města schválila dne 13.11.2019 rozpočtové opatření č.17/2019.
15.11.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města