Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Pozvánka na ustanovující zasedání OVK edit delete

13.9.2021, Bohumír Nikl, rubrika Volby

Rozpočtové opatření č.13/2021 edit delete

Rada města schválila dne 31.8.2021 rozpočtové opatření č. 13/2021, kterým se navyšují celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu města o částku 1 205 357,37 Kč (dle přílohy).
13.9.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2021 edit delete

14. září 2021 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
3.9.2021, Nela Niklová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č. 9-2021 edit delete

Záměr prodeje je geometricky oddělená část pozemku parc. č. st. 1355 z pozemku parc. č. 356/154, druh pozemku ostatní plocha.
1.9.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska