Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 17.12.2020 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021.
21.12.2020, Libor Málek, rubrika Vyhlášky, poplatky

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 17.12.2020 Obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021.
21.12.2020, Libor Málek, rubrika Vyhlášky, poplatky

Rekonstrukce místní komunikace v Horním Studenci edit delete

V roce 2020 proběhla druhá etapa oprav cest v Horním Studenci
21.12.2020, František Němec, rubrika Fond Vysočiny

Střednědobý výhled rozpočtu města 2022-2023 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo Střednědobý výhled rozpočtu města 2022-2023 dle návrhu zveřejněného 1.12.2020.
18.12.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2021 - schválený edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 17.12.2020 rozpočet města pro rok 2021 dle předchozího návrhu zveřejněného dne 1.12.2020.
18.12.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.19/2020 edit delete

Rozpočtové opatření č.19/2020, schválené radou města dne 9.12.2020 navyšuje celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu shodně o 647 449,08 Kč dle přílohy.
11.12.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města