Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření č.12/2018 edit delete

Rada města schválila dne 24.9.2018 rozpočtové opatření č.12/2018, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o částku 513 588,63 Kč .
26.9.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č. 11-2018 edit delete

Pronájem části pozemku parc.č. 51/5 a 282/1, k.ú. Stružinec, pro uskladnění palivového dřeva
29.8.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.11/2018 edit delete

Rada města schválila dne 27.8.2018 rozpočtové opatření č.11/2018, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o částku 7 576 204 Kč (z toho konsolidační položky činí na straně příjmů i výdajů 5 mil. Kč a jsou navyšovány z důvodu čerpání naspořených prostředků města ze spořícího účtu na základní účet města, ze kterého jsou dále hrazeny faktury za rekonstrukci školy).
28.8.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města