Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva města edit delete

10. února 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti na MÚ
3.2.2022, Nela Niklová, rubrika Úřední deska

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2022 edit delete

Zasedání Zastupitelstva kraje č. 01/2022, 8. 2. 2022 od 10:00, Žižkova 57, Jihlava
31.1.2022, Nela Niklová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.2-2022 edit delete

Záměr prodeje jsou části pozemku cca 25m² a cca 20 m² z pozemku parc. č. 11/20, druh pozemku ostatní plocha.
28.1.2022, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva č. 4-2022 (dotace TATRAN Ždírec nad Doubravou, z.s.) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 9.12.2021 veřejnoprávní smlouvu. Dle § 10 d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje poskytovatel dotace na své elektronické úřední desce veřejnoprávní smlouvy, kdy je poskytována dotace o objemu 50 000 Kč a více.
26.1.2022, Jana Uchytilová, rubrika Registr smluv

Oznámení o záměru převodu majetku č.1-2022 edit delete

Záměrem prodeje je pozemek parc. č. 342/257, druh pozemku orná půda a přípojky inženýrských sítí na pozemku parc. č. 342/161 a parc. č. 342/257, k. ú. Ždírec nad Doubravou.
24.1.2022, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

SoD - Chodník Nové Ransko u I/34 edit delete

17.1.2022, Nela Niklová, rubrika Registr smluv