Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření č.12/2019 edit delete

Rada města schválila dne 12.8.2019 rozpočtové opatření č.12/2019, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku 38 300 Kč (blíže dle přílohy).
13.8.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.11/2019 edit delete

Rada města schválila dne 31.7.2019 rozpočtové opatření č.11/2019, kterým se navyšují celkové příjmy i výdaje rozpočtu o částku 384 212,--Kč (dle přílohy).
1.8.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.6-2019 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 308/10, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
31.7.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska