Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření č. 8/2019 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 11.6.2019 rozpočtové opatření č.8/2019.
12.6.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.7/2019 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 4.6.2019 rozpočtové opatření č.7/2019. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu shodně o částku 900 475,39 Kč (dle přílohy).
7.6.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru předkupního práva č.1-2019 edit delete

Záměr zřízení předkupního práva na budovu č.p. 32, stojící na pozemku parc. č. st. 391, ulice Žďárská, obec Ždírec nad Doubravou.
31.5.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.2-2019 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc. č. 342/2, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 342/24, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Nový Studenec.
31.5.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Kupní smlouvy - Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou - Vybavení edit delete

Vybavení přístavby základní školy nábytkem a technikou IT
29.5.2019, František Němec, rubrika Registr smluv