Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 08/2021 edit delete

Zasedání Zastupitelstva kraje č. 08/2021, 14. 12. 2021 od 10:00, Žižkova 57, Jihlava
2.12.2021, Nela Niklová, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření 17/2021 edit delete

Rada města schválila dne 15.11.2021 rozpočtové opatření č.17/2021, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 740 tis.Kč (dle přílohy).
29.11.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Usnesení - dražba nemovitých věcí edit delete

26.11.2021, Pavlína Brychtová, rubrika Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2024 - návrh edit delete

Zastupitelstvo města projedná návrh střednědobého výhledu na svém zasedání dne 9.12.2021.
23.11.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2022 - návrh edit delete

Zastupitelstvo města projedná návrh rozpočtu na svém zasedání dne 9.12.2021.
23.11.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru prodeje majetku č.11-2021 edit delete

Záměr prodeje je část pozemku z parc.č. 517/23, druh pozemku ostatní plocha.
18.11.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.10-2021 edit delete

Záměr prodeje je část pozemku (cca 35 m²) z parc.č. 708/16, druh pozemku ostatní plocha.
18.11.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.16/2021 edit delete

Rada města schválila rozpočtové opatření č.16/2021 dle přílohy. Rozpočtové opatření vychází z usnesení ZM č. 6/18/21 z 21.10.2021, kterým se řeší nákup státních dluhopisů ČR.
15.11.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě č.1-2021 uzavřené s Tatranem Ždírec nad Doubravou edit delete

Dodatkem se upravuje výše poskytnuté dotace z důvodu nevyužití původní částky vlivem opatření spojených s epidemií Covid-19.
9.11.2021, Jana Uchytilová, rubrika Registr smluv