Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina edit delete

9. února 2021 v 10 hodin v sídle Kraje Vysočina
29.1.2021, Dana Josková, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č. 3-2021 edit delete

Záměr prodeje části pozemku cca 87 m² z parc.č.708/1, o výměře 545 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
28.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směnit nemovitosti č.2a-2021 edit delete

Záměr směnit geometricky oddělenou část pozemku parc.č. 409/19 o výměře 1 524 m² z pozemku parc. č. 409/3 v podílovém spoluvlastnictví, druh pozemku lesní pozemek, k.ú. Staré Ransko za geometricky oddělenou část pozemku parc.č. 49/21 o výměře 1 524 m² z pozemku parc.č. 49/13, druh pozemku lesní pozemek, k.ú. Slavětín u Oudoleně.
25.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směnit nemovitosti č.2b-2021 edit delete

Záměrem směny jsou pozemky v podílovém spoluvlastnictví obcí Lesního družstva obcí, Přibyslav. Geometricky oddělená část pozemku parc. č. 21/8 druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Staré Ransko; parc. č. st. 268 včetně stavby č. ev. 51, k.ú. Staré Ransko; parc. č. 743/3 druh pozemku vodní plocha, k.ú. Hodíškov.
25.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.1-2021 edit delete

Záměr prodeje pozemku parc. č. 708/63 o výměře 102 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
21.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska