Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Oznámení o záměru výpůjčky nemovitostí č. 07-2018 edit delete

Pozemky V Údolí, k.ú. Ždírec nad Doubravou
21.6.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru výpůjčky nemovitosti č. 06-2018 edit delete

Pozemky V Údolí, Ždírec nad Doubravou
21.6.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Smlouva o úvěru edit delete

Zastupitelstvo města schválilo 26.4.2018 podmínky revolvingového úvěru a pověřilo pana starostu podpisem úvěrové smlouvy. Revolvingový úvěr je otevřen za účelem PŘEDFINANCOVÁNÍ investiční akce "Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou".
18.6.2018, Libor Málek, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č. 05-2018 edit delete

Pronájem části pozemku parc.č. 342/1, k.ú. Ždírec nad Doubravou, pro zřízení staveniště bytového domu.
12.6.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č. 04-2018 edit delete

Pronájem částí pozemků parc.č. 566/55 a 586, k.ú. Horní Studenec, Průmyslová zóna II - SEVER, pro zřízení staveniště a uložení materiálu.
12.6.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska