Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.10/2018 edit delete

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 517/5, ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
25.4.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 9/2018 edit delete

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 708/6 (pozemek č. 708/76) a části pozemku parc.č. 708/48 (pozemek č. 708/75), celkem o výměře 160 m2 majiteli sousedních pozemků.
11.4.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 8/2018 edit delete

Záměr prodeje pozemku parc.č. 805, k.ú. Horní Studenec, budova KZ čp. 14
5.4.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pachtu nemovitostí č. 03/2018 edit delete

Záměr pachtu spoluvlastnického podílu k pozemkům ve výši 30/710 pachtýři, kterým je Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773.
21.3.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

MŽ/515/2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu edit delete

Dokončovací práce při provádění rekonstrukce mostu ev. č. 34-049 na silnici I/34 u Nového Ranska
19.3.2018, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska