Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Stavební povolení edit delete

Rodinný dům Ždírec nad Doubravou
28.5.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Usnesení okresního soudu v Hradci Králové edit delete

27.5.2008, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor č. 4/2008 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronájmu části nebytových prostor kina ve Ždírci n.D., Brodská 120, o výměře 20 m2 pro provoz občerstvení.
19.5.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí edit delete

Prodejna u truhlářské provozovny - Sobíňov
19.5.2008, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Veřejná vyhláška edit delete

19.5.2008, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Veřejná zakázka č. 04/2008 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky edit delete

Veřejná zakázka zadaná ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zjednodušené podlimitní řízení č. 04/2008: "Komunikace a kanalizace pro 22 RD V Údolí"
15.5.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Stavební povolení edit delete

ČOV a kanalizace Sobíňov ( komunikace, vododní přípojka a elektrické napájení )
14.5.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 7/2008 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr prodeje části pozemku p.č. 343/15 ostatní plocha o výměře cca 72 m2 v k.ú. Nový Studenec.
14.5.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 6/2008 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1438 v k.ú. Ždírec n.D. druhému spoluvlastníkovi.
14.5.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor č. 3/2008 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronájmu garáže v Hasičské zbrojnici Nové Ransko 257.
14.5.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska