Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Stavební povolení edit delete

Chodník u komunikace I/34 - napojení na cyklostezku - Ždírec nad Doubravou - Kohoutov
14.2.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Stavební povolení edit delete

Sociální zázemí pro sportovní areál
11.2.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

dražební vyhláška edit delete

8.2.2008, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

dražební vyhláška edit delete

8.2.2008, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu zemědělských pozemků 1/2008 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou oznamuje záměr pronajmout na dobu neurčitou pozemky určené k zemědělskému využití ve vlastnictví města v k.ú.:
Ždírec n.D., Sobíňov, Staré Ransko, Benátky, Kohoutov, Stružinec, Údavy, Nový Studenec, Horní Studenec

4.2.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení zahájení spojeného řízení edit delete

Sociální zázemí pro sportovní areál
22.1.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Územní plán města Ždírec nad Doubravou edit delete

Zastupitelstvo města na svém 8.zasedání 20.12.2007 rozhodlo o pořízení Územního plánu města Ždírec nad Doubravou.
Oddělení výstavby města přijímá od Nového roku náměty občanů, podnikatelů a organizací k zařazení do přípravy zadání územního plánu.

21.1.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Vyhláška CÚ Brno edit delete

16.1.2008, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

územní rozhodnutí - veřejnou vyhláškou edit delete

Cyklostezka Kohoutov - Benátky

15.1.2008, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č. 02/2008 edit delete

Město oznamuje záměr prodeje části pozemku PK 358/2 pro rozšíření pozemku p.č. 342/86, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
7.1.2008, Jan Martinec, rubrika Úřední deska