Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Rozhodnutí edit delete

Bytový dům Krucemburk

15.11.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Oznámení zahájení sloučeného stavebního řízení edit delete

Chodník Ždírec nad Doubravou - Nové Ransko
14.11.2007, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí edit delete

Rozšíření parkovací plochy u firmy DEKORA - Jeníček a.s.
13.11.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Opatření obecné povahy k vymezení zastavěného území obce Ždírec nad Doubravou edit delete

vymezení zastaveného území obce Ždírec nad Doubravou mimo území rešené platným územním plánem, tj. pro katastrální území Kohoutov, Benátky, Horní Studenec, Nový Studenec, Stružinec a Údavy
7.11.2007, Jiří Pavlíček, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí edit delete

Přípojka NN pro základnovou stanici T - MOBILE CZECH REPUBLIK,a.s.
5.11.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

oznámení zahájení územního řízení edit delete

Cyklostezka Kohoutov-Benátky
30.10.2007, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti č. 14/2007 edit delete

Předmět převodu - budova bývalého hostince se sálem v Benátkách:

  • budova čp. 38 na pozemku p.č.st. 38
  • stodola na pozemku p.č.st. 38
  • pozemek p.č.st. 38, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 722 m2

30.10.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti č. 16/2007 edit delete

Město oznamuje záměr prodeje 1 m2, zastavěného stavbou truhlárny na Novém Ransku.
30.10.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti č. 15/2007 edit delete

Oznámení o záměru prodeje pozemku p.č. 566/23 v průmyslové zóně II-SEVER.
30.10.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Veřejná vyhláška edit delete

Vymezení zastavěného území obce Ždírec nad Doubravou.
18.10.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska