Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Oznámení o prodeji nemovitosti edit delete

Pozemek geometricky oddělený z pozemku v KN p.č.331/1 (PK p.č.423/1, 324/1) celkem o výměře cca 400 m2,  k.ú. Ždírec n.D.
2.2.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu nemovitosti edit delete

Pronájem části pozemku p.č.343/1 o výměře 25 m2 zastavěné garáží v k.ú.Nový Studenec
29.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Nouzový stav edit delete

26.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí -Benátky-rekonstrukce VO edit delete

17.1.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o směně nemovitosti edit delete

Směna části pozemku p.č. PK 749 za část pozemku p.č. PK 255, k.ú. Horní Studenec
17.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou edit delete

8.1.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o směně nemovitosti edit delete

Pozemky ve spoluvlastnictví města ve výši 30/710 spoluvlastnického podílu za pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí v Přibyslavi
8.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o převodu nemovitosti edit delete

Pozemek p.č. 429/10 o výměře

1342 m2, k.ú. Ždírec n.D.

2.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska