Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Vyhláška FÚ Chotěboř edit delete

17.5.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o koupi nemovitosti 1/2007 edit delete

Město hodlá koupit pozemek p.č.st. 702 o výměře 
22 m2, k.ú. Ždírec n.D.
14.5.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti č. 05/2007 edit delete

Město hodlá prodat část pozemku p.č. 51/5, náves, o výměře cca 500 m2, k.ú. Stružinec.
9.5.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Zahájení koludačního řízení edit delete

Kolaudace " Rekonstrukce vedení VO v Kohoutově ".
7.5.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Zahájení kolaudačního řízení edit delete

Kolaudace " Rekonstrukce vedení NN v Kohoutově ".
7.5.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu nebytových prostor č.06/2007 edit delete

Město hodlá pronajmout nebytové prostory - kancelář s WC - v budově čp.1, Ždárská ul., Ždírec n.D.
25.4.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu pozemku - č. 05/2007 edit delete

Město hodlá pronajmout pozemek PK p.č.758 o výměře 1642 m2 v k.ú.Horní Studenec.
25.4.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu nemovitosti č. 04/2007 edit delete

Město hodlá pronajmout pozemky v k.ú.Stružinec.
23.4.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o směně nemovitosti č.5/2007 edit delete

Město hodlá směnit podíl ve výši 30/710 na pozemcích ve vlastnictví obcí sdružených v Lesním družstvu obcí Přibyslav.
16.4.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí edit delete

Změna druhu pozemků.
13.4.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska