Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Rozhodnutí o umístění stavby edit delete

ZTV Vydrbalka - I.etapa - Krucemburk
26.3.2007, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Zahájení územího řízení edit delete

Změna druhu pozemku parc. č. 15 v k.ú. Benátky z vodní plochy na ostatní plochu.
26.3.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí edit delete

Zatrubnění příkopu - chodník Benátky
19.3.2007, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru převodu nemovitostí 04/2007 edit delete

Město hodlá převést pozemky a budovu vodojemu na Kohoutově společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. a.s. protihodnotou za akcie společnosti zapsané na Město Ždírec nad Doubravou.
12.3.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru převodu nemovitostí 03/2007 edit delete

Město hodlá převést pozemky a budovy čističky odpadních vod v k.ú.Ždírec n.D. a pozemky s budovou přečerpávací stanice odpadních vod v k.ú.Sobíňov společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. a.s. protihodnotou za akcie společnosti zapsané na Město Ždírec nad Doubravou.
9.3.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o prodeji nemovitosti č. 02/2007 edit delete

Město hodlá prodat pozemky v k.ú.Ždírec n.D.  p.č.st. 5/2 s budovou č.p.57 a pozemek p.č. 21/1.
9.3.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí edit delete

Změna druhu pozemků parc. č. 342/13 a 342/48

2.3.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směny nemovitosti 3/2007 edit delete

Město hodlá směnit v k.ú. Kohoutov část pozemku p.č.514/1 orná půda a část pozemku p.č. 58/1  ostatní plocha za části pozemků p.č. 516 orná půda a p.č. 517 lesní pozemek. Důvodem směny je získání pozemků pro výstavbu cyklostezky Ždírec - Kohoutov.
28.2.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směny nemovitosti 4/2007 edit delete

Město hodlá směnit v k.ú. Ždírec n.D. část pozemku PK p.č. 431 za část pozemku PK p.č. 161 a p.č.160. Důvodem směny je získání pozemků pro výstavbu cyklostezky Ždírec - Kohoutov.
28.2.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení zahájení územního řízení edit delete

oznámení zahájení územního řízení
16.2.2007, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska