Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Oznámení o záměru zřízení věcného břemene oprávněného č.6 -2020 edit delete

Záměr zřízení práva chůze a jízdy ve prospěch obce na části pozemku parc.č. 68, druh pozemku zahrada a parc.č. st. 82/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
5.10.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.5-2020 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 586 o výměře 1630 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
5.10.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Volební okrsky - změna hranic edit delete

2.10.2020, Bohumír Nikl, rubrika Volby