Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Usnesení - dražební vyhláška edit delete

12.2.2018, Pavlína Brychtová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směny nemovitostí č. 1/2018 edit delete

Směna 30/710 spoluvlastnického podílu města s majetkem Lesního družstva obcí
5.2.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí edit delete

Chodník - Krucemburk
31.1.2018, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.7/2018 edit delete

Pozemek parc.č.st. 71/4 o výměře 1 m2 a pozemek st. 72/2 o výměře 7 m2. Pozemky v k.ú. Údavy, zastavěné stavbami garáží.
31.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.6/2018 edit delete

Pozemek parc.č.st. 125, k.ú. Nový Studenec, výměra 21 m2, zastavěný stavbou garáže
31.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 5/2018 edit delete

Pozemek parc.č.st. 123, k.ú. Benátky u Ždírce n.D., výměra 1m2, zastavěný rodinným domem
31.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 4/2018 edit delete

Pozemek parc.č.st. 745/2, k.ú. Ždírec n.D., výměra 1 m2, zastavěný zahradním domkem
31.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Dražební vyhláška dražby dobrovolné edit delete

26.1.2018, Pavlína Brychtová, rubrika Úřední deska