Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Oznámení o záměru prodeje majetku č. 3-2021 edit delete

Záměr prodeje části pozemku cca 87 m² z parc.č.708/1, o výměře 545 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
28.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru směnit nemovitosti č.2-2021 edit delete

Záměr směnit geometricky oddělenou část pozemku parc.č. 409/19 o výměře 1 524 m² z pozemku parc. č. 409/3 v podílovém spoluvlastnictví, druh pozemku lesní pozemek, k.ú. Staré Ransko za geometricky oddělenou část pozemku parc.č. 49/21 o výměře 1 524 m² z pozemku parc.č. 49/13, druh pozemku lesní pozemek, k.ú. Slavětín u Oudoleně.
25.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.1-2021 edit delete

Záměr prodeje pozemku parc. č. 708/63 o výměře 102 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
21.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina edit delete

V úterý 22. prosince 2020 od 10.00 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.
10.12.2020, Dana Josková, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.8-2020 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 24/1 o výměře 8 678 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Benátky.
1.12.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.7-2020 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 24/1 o výměře 8 678 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Benátky.
1.12.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Stanovení ceny stočného za vypouštění srážkových vod na rok 2021 edit delete

Rada města na svém zasedání ze dne 25.11.2020 schválila výši ceny stočného za odvod 1 m³ srážkových vod vypouštěných do kanalizace ve správě města v průmyslové zóně I-JIH a II-sever v roce 2021 na částku 14,78 Kč/m³ a rok bez DPH.
27.11.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska