Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č. 04-2018 edit delete

Pronájem částí pozemků parc.č. 566/55 a 586, k.ú. Horní Studenec, Průmyslová zóna II - SEVER, pro zřízení staveniště a uložení materiálu.
12.6.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů edit delete

General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vstupuje v účinnost 25.5.2018. Vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
22.5.2018, Libor Málek, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 12/2018 edit delete

Záměr budoucího prodeje pozemku pro výstavbu bytového domu. Pozemek bude oddělen z pozemků parc.č. 343/4, 343/5, 343/6, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
17.5.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 11/2018 edit delete

Záměr prodeje pozemku parc.č. 342/255, vytvořeného z pozemku parc.č. 342/206, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
17.5.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.10/2018 edit delete

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 517/5, ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
25.4.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska