Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v ulici V Údolí-4. etapa edit delete

Město Ždírec nad Doubravou vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v ulici V Údolí - 4. etapa.
11.6.2020, Bohumír Nikl, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.4-2020 edit delete

Záměr prodeje pozemků parc.č. 413/16 o výměře 1 569 m², parc.č. 423/26 o výměře 12 m², druh pozemků ostatní plocha, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
9.6.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Porovnání položek výpočtu ceny stočného pro místní části za rok 2019 edit delete

Porovnání všech položek výpočtu ceny stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Zveřejněno od 20.4.2020 do 21.5.2020.
20.4.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska