Úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou edit delete

Toto je úřední deska Městského úřadu Ždírec nad Doubravou s dálkovým přístupem.

Porovnání položek výpočtu ceny stočného pro místní části za rok 2020 edit delete

Porovnání všech položek výpočtu ceny stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Zveřejněno od: 21.4.2021 do: 24.5.2021.
21.4.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č. 5-2021 edit delete

Záměr prodeje je geometricky oddělená část pozemku parc.č. 308/100 vzniklé z původního pozemku parc.č. 308/54, druh pozemku ostatní plocha a parc.č. 308/101 vzniklé z původního pozemku parc.č. 308/3, druh pozemku ostatní plocha.
16.3.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.4-2021 edit delete

Záměr prodeje části pozemku cca 320 m² z parc. č. 314/1 o výměře 7 433 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Údavy.
2.3.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska