Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Slavětínská pouť edit delete

V sobotu 20. července 2019 od 14 hodin, Slavětín.
9.7.2019, Dana Josková, rubrika Kultura a sport

5. setkání historických traktorů edit delete

V sobotu 13. července 2019 od 10.30 hodin, Škrdlovice.
9.7.2019, Dana Josková, rubrika Kultura a sport

Naše noviny - červenec a srpen - 2019 edit delete

Děti se dočkaly vytoužených prázdnin a nastal čas dovolených. Přejeme všem krásné léto a na shledanou v září. Redakční rada NN.
8.7.2019, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Čištění kontejnerů na tříděný odpad edit delete

Město Ždírec nad Doubravou získalo v roce 2019 dotaci z Fondu Vysočiny z programu Odpady 2019 na vyčištění kontejnerů na tříděný odpad. V projektu se počítá i s nákupem nových kontejnerů na tříděný odpad, pořízením kompostérů, tašek na tříděný odpad, úpravou sběrného hnízda a dalšími aktivitami pro podporu čistoty našeho okolí.
3.7.2019, František Němec, rubrika Fond Vysočiny

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.5-2019 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 324/1, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
3.7.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva (dotace Mudr. Marie Prokšová) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 11.6.2019 veřejnoprávní smlouvu. Předmětem smlouvy je dotace pro Mudr. Marii Prokšovou ve výši 265 232,- Kč na úhradu nákladů rekonstrukce objektu - RD č.p. 568 na zubní ordinaci.
3.7.2019, Jana Uchytilová, rubrika Registr smluv

Dotazy k zakázce Výzva č. 7/2019 - Revitalizace školního hřiště ve městě Ždírec nad Doubravou edit delete

Zadavatel veřejné zakázky obdržel dotazy k veřejné zakázce. Vysvětlení dotazů je umístěno na Profilu zadavatele v oddílu Zadávací a kvalifikační dokumentace.
3.7.2019, František Němec, rubrika Veřejné zakázky

Odevzdat elektrospotřebiče k recyklaci je důležité! edit delete

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. V roce 2018 obyvatelé Ždírce nad Doubravou a místních částí sebrali 7 742 kg elektrozařízení. Jaký to má efekt na životní prostředí uvádí následující přehled.
3.7.2019, František Němec, rubrika Zpravodajství