Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina edit delete

9. února 2021 v 10 hodin v sídle Kraje Vysočina
29.1.2021, Dana Josková, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č. 3-2021 edit delete

Záměr prodeje části pozemku cca 87 m² z parc.č.708/1, o výměře 545 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Horní Studenec.
28.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Změna v jízdním řádu linky 600320 edit delete

Od 1. února 2021
27.1.2021, Dana Josková, rubrika Zpravodajství

Veřejnoprávní smlouva č.1-2021 (dotace TATRAN Ždírec nad Doubravou, z.s.) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 17.12.2020 veřejnoprávní smlouvu. Dle § 10 d) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje poskytovatel dotace na své elektronické úřední desce veřejnoprávní smlouvy, kdy je poskytována dotace o objemu 50 000 Kč a více.
27.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Registr smluv

Tříkrálová sbírka 2021 proběhla bez koledníků edit delete

Dárci vhodili do pokladniček 35 257 Kč
25.1.2021, František Němec, rubrika Zpravodajství

Oznámení o záměru směnit nemovitosti č.2-2021 edit delete

Záměr směnit geometricky oddělenou část pozemku parc.č. 409/19 o výměře 1 524 m² z pozemku parc. č. 409/3 v podílovém spoluvlastnictví, druh pozemku lesní pozemek, k.ú. Staré Ransko za geometricky oddělenou část pozemku parc.č. 49/21 o výměře 1 524 m² z pozemku parc.č. 49/13, druh pozemku lesní pozemek, k.ú. Slavětín u Oudoleně.
25.1.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Nádoby na upotřebené rostlinné oleje a tuky edit delete

Do nádob na upotřebené rostlinné oleje a tuky nepatří plechovky od barev a lepidel
25.1.2021, František Němec, rubrika Třídění odpadů

Úklid sněhu ve Ždírci n. D. edit delete

25.1.2021, Dana Josková, rubrika Zpravodajství