Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí? edit delete

Sběr elektroodpadu v roce 2020
24.3.2021, František Němec, rubrika Nakládání s odpady

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 edit delete

22.3.2021, Vendula Ondráčková, rubrika Zpravodajství

Knihovna od 22.3. do 1.4. 2021 edit delete

22.3.2021, Dana Josková, rubrika Knihovna

Inventarizační zpráva 2020 edit delete

17.3.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru prodeje majetku č. 5-2021 edit delete

Záměr prodeje je geometricky oddělená část pozemku parc.č. 308/100 vzniklé z původního pozemku parc.č. 308/54, druh pozemku ostatní plocha a parc.č. 308/101 vzniklé z původního pozemku parc.č. 308/3, druh pozemku ostatní plocha.
16.3.2021, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.3/2021 edit delete

Rada města schválila dne 10.3.2021 rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města o 40 792,76 Kč.
16.3.2021, Libor Málek, rubrika Rozpočet města