Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Zápis z 1.zasedání zastupitelstva města edit delete

konaného dne 30.listopadu 2006 od 17:00 v malém salonku restaurace Na křižovatce, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
7.12.2006, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Usnesení z 1.zasedání zastupitelstva města edit delete

konaného dne 30.listopadu 2006 od 17:00 v malém salonku restaurace Na křižovatce, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
7.12.2006, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Příspěvek novorozencům edit delete

Příspěvek novorozencům 3.000,-Kč !!!
7.12.2006, Jan Martinec, rubrika Zpravodajství

Zápis z 3.schůze rady města edit delete

konané dne 6.prosince 2006, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ
7.12.2006, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Stanovení výše příspěvku na žáky školy edit delete

Příspěvek na žáka školy? Pouze 1.800,-Kč !!!
7.12.2006, Jan Martinec, rubrika Zpravodajství

Oznámení o záměru pronájmu majetku města č.5/2006 edit delete

Pozemky p.č. 787/1 o výměře 265 m2, p.č. 787/2 o výměře 10 m2 a p.č. 550/22 o výměře 3626 m2 v k.ú. Horní Studenec
7.12.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu majetku města č.4/2006 edit delete

Pozemek p.č. 586 o výměře 4437 m2
v k.ú. Kohoutov
7.12.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Městská knihovna a Informační centrum edit delete

Dovolená v týdnu mezi Vánoci a Silvestrem
7.12.2006, Zdeňka Lédlová, rubrika Knihovna

Naše noviny 12/2006 edit delete

Dny se krátí, večery prodlužují a i v nás se nechtěně a nenápadně stmívá. Naše duše dřímá v zimním spánku, aby za pár měsíců čile přivítala provokativně zářivé hlavičky jarních květů. Nyní, kdy se krátí dny i čas, který nás dělí od nejcitlivějších svátků roku, a ve kterém toužíme popřát všem jen to krásné a obejmout celý svět jediným přáním všeho dobrého, hledáme vnitřní klid, rovnováhu, kterou čelíme problémům, s níž vychováváme děti a díky níž rozlišujeme vše podstatné v našem životě.
30.11.2006, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny