Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Rozpočet města na rok 2005 edit delete

18.2.2005, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Zápis z 51.schůze rady města edit delete

konané dne 16.února 2005, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
17.2.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Výroční zpráva za rok 2004 - zákon č.106/1999 Sb. edit delete

Městského úřadu Ždírec nad Doubravou o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

15.2.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Poskytování informací

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva edit delete

konaného dne 3.února 2005 od 16:00 v zrcadlové salónku restaurace U Láznicků, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
14.2.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města edit delete

konaného dne 3.února 2005, usnesení má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
4.2.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Úspěchy mladých hasičů z Údav edit delete

1.2.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Kultura a sport

Koncert Poutníci edit delete

31.1.2005, Dana Matějková, rubrika Zpravodajství

Zápis z 50.schůze rady města edit delete

konané dne 26.ledna 2005, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ Ždírec n.D.
29.1.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky