Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Z pamětí pana učitele Vladimíra Břízy edit delete

31.10.2005, Dana Matějková, rubrika Knihovna

Zápis z 66.schůze rady města edit delete

konané dne 27.října 2005, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ
31.10.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Naše noviny 11/2005 edit delete

Prvního listopadu – svátek Všech svatých. Druhého listopadu – nikoli svátek Všech nesvatých, ale památka zesnulých – tak čteme v kalendáři. Nezdá se Vám to divné? Po smrti tak jako již v životě, jedni svatí, vyvolení, oslavení, ti druzí jen se svojí památkou, vzpomínkou, připomínáním. Ale tak už to na světě chodí a nic s tím nenaděláme. Jistě je nás mnoho, kteří zajdeme občas na hřbitov, ne jen při  Památce zesnulých.
31.10.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Program kina - listopad 2005 edit delete

19.10.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Kino

Zápis z 65.schůze rady města edit delete

konané dne 12.října 2005, zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text zápisu je k nahlédnutí na MÚ
13.10.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Usnesení, zápisy, pozvánky

Miss Podoubraví 2006 edit delete

Junior dům dětí a mládeže – středisko volného času Chotěboř a Svazek obcí Podoubraví vyhlašují III. ročník soutěže
3.10.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Kultura a sport

Leták o nakládání s odpady edit delete

Společně s říjnovým číslem distribujeme do domácností leták o nakládání s odpady.
3.10.2005, Jiří Pavlíček, rubrika Nakládání s odpady