Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Noc kostelů 2020 - Vojnův Městec edit delete

12.června 2020 bude ve Vojnově Městci probíhat Noc kostelů. Všichni jsou srdečně vítáni.
10.6.2020, František Němec, rubrika Zpravodajství

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.4-2020 edit delete

Záměr prodeje pozemku parc.č. 413/16 o výměře 1 569m², parc.č. 423/26 o výměře 12 m², druh pozemku ostatní plocha.
9.6.2020, Jana Uchytilová, rubrika Městský úřad

Inventarizační zpráva 2019 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 4.6.2020 účetní závěrku města za rok 2020. Součástí účetní závěrky jsou i inventarizační zprávy inventarizačních komisí o výsledku provedené inventarizace (v přílohách).
5.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.8/2020 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8/2020 na svém zasedání dne 4.6.2020.
5.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2019 (schválený) edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 4.6.2020 Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2019 bez výhrad.
5.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Odpady s obsahem azbestu na sběrném dvoře edit delete

Odpady s obsahem azbestu je nutné předávat na sběrný dvůr zabalené, aby nedošlo k uvolnění vláken azbestu. Instrukce k balení jsou v článku.
5.6.2020, František Němec, rubrika Nakládání s odpady

Barevné hrátky edit delete

V sobotu 20. června 2020 od 8 do 14 hodin ve Sklárně Svoboda Karlov.
3.6.2020, Dana Josková, rubrika Kultura a sport

Rozpočtové opatření č.7/2020 edit delete

Rada města schválila dne 27.5.2020 rozpočtové opatření č. 7/2020, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku 102 000 Kč (dle přílohy).
3.6.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města