Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Naše noviny - prosinec 2020 edit delete

2.12.2020, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Provoz knihovny a TIC od 3.12. 2020 edit delete

Od čtvrtka 3.prosince 2020
2.12.2020, Dana Josková, rubrika Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou

Rozpočet města pro rok 2021 (návrh) edit delete

Zastupitelstvo města projedná návrh rozpočtu pro rok 2021 na svém zasedání dne 17.12.2020.
1.12.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Střednědobý výhled rozpočtu města pro roky 2022-2023 (návrh) edit delete

Zastupitelstvo města projedná návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města pro období 2022-2023 na svém zasedání dne 17.12.2020.
1.12.2020, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru prodeje majetku č.8-2020 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 24/1 o výměře 8 678 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Benátky.
1.12.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje majetku č.7-2020 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 24/1 o výměře 8 678 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Benátky.
1.12.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Keltský skanzen v Nasavrkách edit delete

Keltský skanzen v Nasavrkách mimořádně otevřen o víkendech v prosinci.
30.11.2020, Dana Josková, rubrika Kultura a sport

Stanovení ceny stočného za vypouštění srážkových vod na rok 2021 edit delete

Rada města na svém zasedání ze dne 25.11.2020 schválila výši ceny stočného za odvod 1 m³ srážkových vod vypouštěných do kanalizace ve správě města v průmyslové zóně I-JIH a II-sever v roce 2021 na částku 14,78 Kč/m³ a rok bez DPH.
27.11.2020, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska

Ukládání nábytku, větví, dřevního odpadu a bioodpadu na sběrný dvůr edit delete

Otvírací doba bude od 1. 12. 2020 omezena a materiál bude kontrolovat pracovník služeb města. Otvírací doba pro dovoz nábytku, větví, dřevního odpadu a bioodpadu: středa a pátek: 13:00 – 16:00
27.11.2020, František Němec, rubrika Nakládání s odpady