21. srpen 1968

srpen-1968

"NEZAPOMÍNEJME... Stalo se před 55 lety

Ze ždírecké mládežnické kroniky:

21. srpna 1968. V noci na 21. srpna byla naše republika napadena vojsky „Varšavské smlouvy“. Brzy ráno nastalo i ve Ždírci velké rozrušení. U obchodů s potravinami a též u benzinového čerpadla se tvořily fronty lidí. V místních závodech byla zastavena práce. Na ulicích vznikaly hloučky lidí a vzrušeně se naslouchalo nejnovějším zprávám čs. rozhlasu. Tato situace trvala až do večera. Na výzvu rozhlasu jako první reagovali členové Klubu angažovaných nestraníků. Začali popisovat hlavní ulice hesly a vyvěšovat plakáty. Ve 21 hodin se objevilo první okupační vozidlo. Projelo směrem od Hlinska na Žďár n. S.

Tento den se projevil nejistotou a očekáváním dalšího dne..."Zdroj: Ždírec trochu jinak


srpen-1968-4
srpen-1968-2
srpen-1968-1
srpen-1968-3