Město Ždírec nad Doubravou vysázelo stromy s podporou od Nadace ČEZ

V listopadu 2023 se podařilo na několika místech v katastrech města vysázet 135 listnatých a ovocných stromů. Celá výsadba byla podpořena nadačním příspěvkem od Nadace ČEZ ve výši 150 000 Kč. Nové stromořadí ovocných stromů je vysázené na cestě mezi poli v lokalitě mezi Benátkami a Chlumem, kde významně rozdělí velké lány polí a pomůže bránit erozi půdy a chránit vodu v krajině. Nové stromořadí je umístěno také podél řeky Doubravy za hasičským hřištěm. Podél cesty mezi Pobočným rybníkem a Novým Ranskem se podařilo dosázet stromy do mezer ve stromořadí. Zde jsou vysázeny lípy, javory, duby a břízy. Doplnit stromořadí se podařilo také kolem polních cest nad Horním a Novým Studencem. Velké poděkování patří Nadaci ČEZ za poskytnutý nadační příspěvek na nákup sazenic stromů a pomocného materiálu k výsadbě. Poděkování patří také panu Petru Junovi, který tyto sazenice pro město Ždírec nad Doubravou sehnal a zajistil pomoc při jejich odborné výsadbě. 

O naši krajinu je nutné neustále pečovat a pomáhat ji udržet v dobré kondici. Výsadba stromů je jistě jednou z důležitých činností, kterou město Ždírec nad Doubravou dlouhodobě podporuje.

Logo-Nadace-CEZ

IMG-20231213-151545292-HDR
IMG-20231213-151637571-HDR
IMG-20231218-123049908-HDR
IMG-20231218-123455234