21. března slavíme Mezinárodní den lesů

20230320-170147
20230320-170133
20230320-170003
20230320-165709

Mezinárodní den lesů

Mezinárodní den lesů byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. Hlavním účelem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu a důležitosti všech typů lesních ekosystémů pro trvale udržitelný rozvoj.

Lesy jako nejkomplexnější ekosystémy na kontinentech mají mnohem větší význam pro společnost než jejich statisticky vykazovaný podíl na hrubém domácí produktu. Lesy mají mnohé další role včetně čištění vody a vzduchu, ochrany půdy proti erozi a silnému větru a ochrana biologické diverzity. Pro mnoho, zejména rozvojových zemí, představují lesy jeden z nejdůležitějších prostředků pro rozvoj a boj proti chudobě. Jako takový má mezinárodní den lesů upozornit na to, že les je důležitou součástí rozvoje a rozhodující spojnicí s mnoha dalšími tématy na globální úrovni.


Mezinárodní den lesů slouží k připomenutí významnosti všech typů lesů a je mezinárodní platformou pro komunikaci všech zainteresovaných institucí a osob.


Prosba lesa

"Člověče, jsem teplo tvého příbytku za studených zimních nocí,

jsem přátelský stín, když pálí letní slunce,

jsem krov tvého domu, deska tvého stolu,

jsem lůžko, ve kterém spíš a dřevo, ze kterého stavíš lodě,

jsem násadou tvé motyky, jsem dřevo tvé kolébky i rakve,

jsem květ dobroty a krásy.

Slyš moji prosbu: Nenič mne!"